Ferro colat vs. acer: quins són els seus avantatges i desavantatges?

Tant l'acer com el ferro colat són metalls populars, però sovint s'utilitzen de manera molt diferent.El factor clau que distingeix l'un de l'altre és la quantitat de carboni que conté cadascuna i, en menor mesura, la quantitat de silici.Tot i que pot semblar una distinció subtil, té implicacions importants per a les propietats i els usos del ferro colat i l'acer.
Ferro colat: beneficis i usos

Igual que l'acer, el ferro colat és un aliatge a base de ferro.Tanmateix, per ser considerat ferro colat, el metall ha de tenir un contingut de carboni d'un 2-4% i un contingut de silici d'un 1-3% en pes.Aquesta química confereix al ferro colat una sèrie de propietats útils:

El ferro colat es pot subdividir encara més en ferro gris, ferro blanc, ferro dúctil i ferro mal·leable.Cada tipus se centra a millorar determinades propietats per a una aplicació específica, com ara una major duresa en ferro colat blanc.
Els usos del ferro colat són d'ampli abast, però aquí hi ha algunes aplicacions notables:

Paelles de ferro colat i altres estris de cuina
Blocs de motor d'automoció, discos de fre i moltes altres peces
Portes de tanca residencial, pals de llum decoratius, elements de llar de foc i altres mobles
Vàlvules, accessoris i tapes de registre en aplicacions d'aigua i clavegueram
Cadenes, engranatges, eixos, enllaços i mésAcer: beneficis i usos
Acer: beneficis i usos

Similars al ferro colat, els acers són aliatges a base de ferro amb algunes categories diferents.Tots els acers tenen un contingut de carboni fins a un límit del 2% en pes i es poden dividir en acer al carboni o acer aliat.

Es poden subdividir en acers baixos en carboni, acers inoxidables, acers per a eines, acers microaliats i molt més.Tot i que aquests poden oferir nombrosos avantatges addicionals, com ara una alta resistència i resistència a la corrosió dels acers inoxidables, aquest article es centrarà en aliatges d'acer fos com els definits per ASTM A148.

Com que l'acer colat és més car que el ferro colat, els seus principals avantatges respecte al ferro colat són:

Resistència a la tracció: depenent de l'aliatge utilitzat, l'acer fos pot tenir una resistència a la tracció molt més alta que el ferro colat.
Tenacitat / Ductilitat: sota estrès elevat, l'acer es pot deformar (temporalment o permanentment) sense trencar-se.Tot i que això pot significar menys rigidesa en determinades aplicacions, redueix la probabilitat d'esquerdes i significa un millor rendiment d'impacte.
Soldabilitat: depenent de l'aliatge utilitzat, l'acer ofereix una bona soldabilitat, mentre que el ferro colat és difícil de soldar sense provocar esquerdes.
Tot i que la forja, la laminació i la fosa són possibles per als productes d'acer, algunes aplicacions clau centrades en l'acer fos són:

Rodes de vagons, marcs i reforços
Maquinària de mineria, equips de construcció i camions pesats
Bombes, vàlvules i accessoris de gran resistència
Turbocompressors, blocs de motor i altres peces d'automòbil
Turbines i altres components en conjunts de centrals elèctriques

Productes mecanitzats de ferro colat i acer:
El ferro colat és sens dubte més fàcil i més barat de mecanitzar que l'acer colat, però la mecanització varia molt entre aliatges.Per tant, si esteu dissenyant un producte que requereix llargues operacions de mecanitzat, pot ser que valgui la pena revisar els aliatges disponibles per trobar-ne un amb millor mecanització.

Però fins i tot si esteu limitats a materials més difícils, un taller de màquines experimentat i de classe mundial pot reduir el temps de mecanitzat per estalviar costos de mecanitzat.Oferim serveis de mecanitzat ràpids i fiables per als diferents materials i tipus de productes de la vostra empresa.


Hora de publicació: 06-feb-2023